بیمارستان مرکز مشاوره روانشناختی خانه مهر

بیمارستان مرکز مشاوره روانشناختی خانه مهر

بیمارستان مرکز مشاوره روانشناختی خانه مهر http://drdr.ir/doctor/14323/بیمارستان-مرکز-مشاوره-روانشناختی-خانه-مهر/ http://drdr.ir/doctor/14323/بیمارستان-مرکز-مشاوره-روانشناختی-خانه-مهر/ http://drdr.ir/images/site/بیمارستان-مرکز-مشاوره-روانشناختی-خانه-مهر-14323.jpg http://drdr.ir/images/site/بیمارستان-مرکز-مشاوره-روانشناختی-خانه-مهر-14323.jpg 02144232116
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - ساختمان اداری تجاری افق - طبقه دوم - واحد۲۰۲
اطلاعات بیمارستان مرکز مشاوره روانشناختی خانه مهر

آدرس مرکز

تهران - فلکه دوم صادقیه - ساختمان اداری تجاری افق - طبقه دوم - واحد۲۰۲
تلفن مرکز
02144235061
پزشکان مرتبط