دکتر شهاب رفعتی

متخصص داخلی و گوارش

دکتر شهاب رفعتی http://drdr.ir/doctor/1435/دکتر-شهاب-رفعتی/ http://drdr.ir/doctor/1435/دکتر-شهاب-رفعتی/ 104153 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
گلستان گلستان عدالت ۳۴ - مرکز پزشکی آراد - طبقه سوم

بیوگرافی دکتر شهاب رفعتی

عضو انجمن متخصصین گوارش و کبد ایران

اطلاعات مطب دکتر شهاب رفعتی

آدرس مطب دکتر شهاب رفعتی

گرگان - عدالت ۳۴ - مرکز پزشکی آراد - طبقه سوم
تلفن مرکز
01732327360
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
3 بیمه طرف قرارداد
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بیمه دی
پزشکان مرتبط