دکتر کامبیز اسدی

متخصص مراقبتهای ویژه داخلی

دکتر کامبیز اسدی http://drdr.ir/doctor/1436/دکتر-کامبیز-اسدی/ http://drdr.ir/doctor/1436/دکتر-کامبیز-اسدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران نیاوران _ جنب شهرداری _ شماره 512
اطلاعات مطب دکتر کامبیز اسدی

آدرس مطب دکتر کامبیز اسدی

تهران - نیاوران _ جنب شهرداری _ شماره 512
تلفن مرکز
02122702338
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط