دکتر زینب شاکری جویباری

متخصص روانشناسی

دکتر زینب شاکری جویباری http://drdr.ir/doctor/1448/دکتر-زینب-شاکری-جویباری/ http://drdr.ir/doctor/1448/دکتر-زینب-شاکری-جویباری/ 3363 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - ساختمان طلا - طبقه6 - واحد5
اطلاعات مطب دکتر زینب شاکری جویباری

آدرس مطب دکتر زینب شاکری جویباری

تهران - فلکه دوم صادقیه - ساختمان طلا - طبقه6 - واحد5
تلفن مرکز
09909526057 _ 02144045496
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط