دکتر حبیب نوری زاده

متخصص جراح عمومی

دکتر حبیب نوری زاده http://drdr.ir/doctor/14769/دکتر-حبیب-نوری-زاده/ http://drdr.ir/doctor/14769/دکتر-حبیب-نوری-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر، خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر حبیب نوری زاده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر حبیب نوری زاده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر حبیب نوری زاده

نوشهر - بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر، خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)