دکتر حبیب نوری زاده

متخصص جراح عمومی

دکتر حبیب نوری زاده http://drdr.ir/doctor/14769/دکتر-حبیب-نوری-زاده/ http://drdr.ir/doctor/14769/دکتر-حبیب-نوری-زاده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر، خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
اطلاعات مطب دکتر حبیب نوری زاده

آدرس مطب دکتر حبیب نوری زاده

نوشهر - بیمارستان شهیدبهشتی نوشهر، خیابان ابن سینا، روبروی شبکه بهداشت ودرمان
تلفن مرکز
01132252071
پزشکان مرتبط