دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی

متخصص جراح عمومی

دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی http://drdr.ir/doctor/14777/دکتر-مهرتاش-غلامحسین-طهرانی/ http://drdr.ir/doctor/14777/دکتر-مهرتاش-غلامحسین-طهرانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز انتهای باغستان غربی، موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز )
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی

کرج - انتهای باغستان غربی، موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز )
تلفن مرکز
026٣XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)