دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی

متخصص جراح عمومی

دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی http://drdr.ir/doctor/14777/دکتر-مهرتاش-غلامحسین-طهرانی/ http://drdr.ir/doctor/14777/دکتر-مهرتاش-غلامحسین-طهرانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز انتهای باغستان غربی، موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز )
اطلاعات مطب دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی

آدرس مطب دکتر مهرتاش غلامحسین طهرانی

کرج - انتهای باغستان غربی، موسسه خدمات درمانی البرز ( بیمارستان تخصصی البرز )
تلفن مرکز
026٣٤١٢٨
پزشکان مرتبط