مرکز تصویر برداری پزشکی سینا

دکتر مرکز تصویر برداری پزشکی سینا

متخصص رادیولوژی و سونوگرافی و CT scan و MRI

دکتر مرکز تصویر برداری پزشکی سینا http://drdr.ir/doctor/14822/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا/ http://drdr.ir/doctor/14822/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا/ 64263 http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا-14822.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-سینا-14822.jpg 01152282020
مازندران مازندران خیابان سلامت، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی چالوس
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مرکز تصویر برداری پزشکی سینا ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز تصویر برداری پزشکی سینا
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مرکز تصویر برداری پزشکی سینا

چالوس - خیابان سلامت، روبروی شبکه بهداشت، مجتمع پزشکان مرکزی چالوس
تلفن مرکز
0115XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه