دکتر مهدی اصطهباناتی

متخصص جراح دندانپزشک

دکتر مهدی اصطهباناتی http://drdr.ir/doctor/1486/دکتر-مهدی-اصطهباناتی/ http://drdr.ir/doctor/1486/دکتر-مهدی-اصطهباناتی/ 61575 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ مهدی اصطهبانی، دکتر مهدی اصطهبانی، دکتر اصطهبانی، دندانپزشک، جراح دندانپزشک، دندانپزشک تهران، دندانپزشک بهشتی، دندانپزشک عباس آباد، دندانپزشک خوب،
تهران تهران خیابان شهیدبهشتی - نبش سرافراز (دریای نور) - ساختمان پزشکی تهران - طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر مهدی اصطهباناتی

آدرس مطب دکتر مهدی اصطهباناتی

تهران - خیابان شهیدبهشتی - نبش سرافراز (دریای نور) - ساختمان پزشکی تهران - طبقه چهارم
تلفن مرکز
02188750816
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط