دکتر حمید صالحیار

متخصص داخلی و گوارش

دکتر حمید صالحیار http://drdr.ir/doctor/1491/دکتر-حمید-صالحیار/ http://drdr.ir/doctor/1491/دکتر-حمید-صالحیار/ 1818 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شهید بهشتی - مقابل بزرگراه مدرس - نبش سرافراز - ساختمان پزشکان تهران
اطلاعات مطب دکتر حمید صالحیار

آدرس مطب دکتر حمید صالحیار

تهران - خیابان شهید بهشتی - مقابل بزرگراه مدرس - نبش سرافراز - ساختمان پزشکان تهران
تلفن مرکز
02188736779
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط