دکتر علی اکبر توکلی حسینی

اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر علی اکبر توکلی حسینی http://drdr.ir/doctor/1507/دکتر-علی-اکبر-توکلی-حسینی/ http://drdr.ir/doctor/1507/دکتر-علی-اکبر-توکلی-حسینی/ 18408 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 03531735335 اعصاب ، روان ، متخصص ، یزد
یزد یزد یزد، خیابان امام خمینی , کوچه مسجد برخوردار
اطلاعات مطب دکتر علی اکبر توکلی حسینی

آدرس مطب دکتر علی اکبر توکلی حسینی

یزد - یزد، خیابان امام خمینی , کوچه مسجد برخوردار
تلفن نوبت دهی
03531735335
تلفن مرکز
035۳۶۲۶۷۵۷۴
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط