دکتر زینب جاوید

عمومی

دکتر زینب جاوید http://drdr.ir/doctor/15173/دکتر-زینب-جاوید/ http://drdr.ir/doctor/15173/دکتر-زینب-جاوید/ 135035 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان رضوی خراسان رضوی خیام 10، خیابان زنبق، مجتمع تجاری زنبق، طبقه ی اول، واحد 10
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر زینب جاوید ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر زینب جاوید
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر زینب جاوید

مشهد - خیام 10، خیابان زنبق، مجتمع تجاری زنبق، طبقه ی اول، واحد 10
تلفن مرکز
0513XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)