دکتر پیام طبرسی

متخصص عفونی و گرمسیری

دکتر پیام طبرسی http://drdr.ir/doctor/15238/دکتر-پیام-طبرسی/ http://drdr.ir/doctor/15238/دکتر-پیام-طبرسی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد، بیمارستان مسیح دانشوری
اطلاعات مطب دکتر پیام طبرسی

آدرس مطب دکتر پیام طبرسی

تهران - خیابان شهید باهنر (نیاوران)، دارآباد، بیمارستان مسیح دانشوری
تلفن مرکز
02127123000
پزشکان مرتبط