دکتر شیرین عباسی راد

متخصص دندانپزشک

دکتر شیرین عباسی راد http://drdr.ir/doctor/1524/دکتر-شیرین-عباسی-راد/ http://drdr.ir/doctor/1524/دکتر-شیرین-عباسی-راد/ 263254 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - پشت بیمارستان ابن سینا - خیابان اعتمادیان - ساختمان پزشکان فدک - طبقه دوم 2 - واحد 9
اطلاعات مطب دکتر شیرین عباسی راد

آدرس مطب دکتر شیرین عباسی راد

تهران - فلکه دوم صادقیه - پشت بیمارستان ابن سینا - خیابان اعتمادیان - ساختمان پزشکان فدک - طبقه دوم 2 - واحد 9
تلفن مرکز
02144023169
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط