فاطمه فرشی رادور

دکتر فاطمه فرشی رادور

کارشناسی ارشد تغذیه ورژیم درمانی

دکتر فاطمه فرشی رادور http://drdr.ir/doctor/15278/دکتر-فاطمه-فرشی-رادور/ http://drdr.ir/doctor/15278/دکتر-فاطمه-فرشی-رادور/ ت-3352 http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-فرشی-رادور-15278.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-فاطمه-فرشی-رادور-15278.jpg 09381638428
آذربایجان شرقی آذربایجان شرقی خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه۵
اطلاعات مطب دکتر فاطمه فرشی رادور
30 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب فاطمه فرشی رادور

تبریز - خیابان آزادی، سه راهی گلگشت، ساختمان بهاران، طبقه۵
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط