دکتر علی یزدانی

دکتر علی یزدانی

متخصص اعصاب و روان (روانپزشکی)

دکتر علی یزدانی http://drdr.ir/doctor/153/دکتر-علی-یزدانی/ http://drdr.ir/doctor/153/دکتر-علی-یزدانی/ 96901 http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-یزدانی-153.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-علی-یزدانی-153.jpg دکتر علی یزدانی متخصص روانپزشک و مشاوره قم
قم قم خیابان جمهوری - فلکه سپاه - ساختمان جمهوری - طبقه 2
اطلاعات مطب دکتر علی یزدانی

آدرس مطب دکتر علی یزدانی

قم - خیابان جمهوری - فلکه سپاه - ساختمان جمهوری - طبقه 2
تلفن مرکز
02532944575
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط