دکتر علی شریفی

دندانپزشک

دکتر علی شریفی http://drdr.ir/doctor/1547/دکتر-علی-شریفی/ http://drdr.ir/doctor/1547/دکتر-علی-شریفی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ علی شریفی، دکتر علی شریفی، دکتر شریفی، دندانپزشک خوب تهران، دندانپزشک خوب بهشتی
تهران تهران خیابان شهید بهشتی - نبش دریای نور - ساختمان پزشکی تهران - طبقه چهارم
اطلاعات مطب دکتر علی شریفی

آدرس مطب دکتر علی شریفی

تهران - خیابان شهید بهشتی - نبش دریای نور - ساختمان پزشکی تهران - طبقه چهارم
تلفن مرکز
02188545076
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط