دکتر مهران اقامحمدپور

فوق تخصص بیماری‌های مغز و اعصاب کودکان (نورولوژی کودکان) و متخصص کودکان

دکتر مهران اقامحمدپور http://drdr.ir/doctor/15508/دکتر-مهران-اقامحمدپور/ http://drdr.ir/doctor/15508/دکتر-مهران-اقامحمدپور/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪاﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮﻕ، ﺑﻴﻦ خ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎبلی( ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ) و اﺗﻮﺑﺎﻥ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮاﺯی، ﭘﻼﻙ 1316، ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮﻕ تخصصی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎﺏ و ﺭﻭاﻥ ﻣﻬﺮ
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مهران اقامحمدپور ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مهران اقامحمدپور
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مهران اقامحمدپور

تهران - ﺳﻴﺪ ﺧﻨﺪاﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺭﺳﺎﻟﺖ ﺷﺮﻕ، ﺑﻴﻦ خ ﺷﻬﻴﺪ ﻛﺎبلی( ﺩﺑﺴﺘﺎﻥ) و اﺗﻮﺑﺎﻥ ﺻﻴﺎﺩ ﺷﻴﺮاﺯی، ﭘﻼﻙ 1316، ﻣﺮﻛﺰ ﻓﻮﻕ تخصصی ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎﺏ و ﺭﻭاﻥ ﻣﻬﺮ
تلفن مرکز
021XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)