دکتر مجتبی حاجی صفر علی

متخصص جراح عمومی

دکتر مجتبی حاجی صفر علی http://drdr.ir/doctor/15651/دکتر-مجتبی-حاجی-صفر-علی/ http://drdr.ir/doctor/15651/دکتر-مجتبی-حاجی-صفر-علی/ http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
البرز البرز خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی برج زرین گل طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر مجتبی حاجی صفر علی

آدرس مطب دکتر مجتبی حاجی صفر علی

کرج - خیابان شهید بهشتی بین میدان شهدا و چهار راه طالقانی برج زرین گل طبقه 1
تلفن مرکز
02632209109
پزشکان مرتبط