آزمایشگاه کورش

دکتر آزمایشگاه کورش

دکتر آزمایشگاه کورش http://drdr.ir/doctor/157/آزمایشگاه-کورش/ http://drdr.ir/doctor/157/آزمایشگاه-کورش/ 994 http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-کورش-157.jpg http://drdr.ir/images/site/آزمایشگاه-کورش-157.jpg آزمایشگاه کوروش متخصص علوم آزمایشگاهی کرج
البرز البرز مهرشهر - بلوار ارم - زیرزمین بانک رفاه - پلاک 70
اطلاعات آزمایشگاه کورش

آدرس مرکز

کرج - مهرشهر - بلوار ارم - زیرزمین بانک رفاه - پلاک 70
تلفن مرکز
02633306703-02633306737
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط