درمانگاه یحیی نژاد

عمومی عمومی

دکتر علی اوشیب نتاج
درمانگاه یحیی نژاد http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط درمانگاه یحیی نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات درمانگاه یحیی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بابل - خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه