درمانگاه یحیی نژاد

عمومی عمومی

دکتر علی اوشیب نتاج
درمانگاه یحیی نژاد http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/1606/درمانگاه-یحیی-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
مازندران مازندران خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
پزشکان مرتبط
اطلاعات درمانگاه یحیی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

بابل - خیابان مدرس - سه راه فرهنگ - بیمارستان شهید یحیی نژاد
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه