دکتر حمید رضا شهبازی

دکتر حمید رضا شهبازی

متخصص ارتوپدی ( تروماتولوژی )

دکتر حمید رضا شهبازی http://drdr.ir/doctor/1614/دکتر-حمید-رضا-شهبازی/ http://drdr.ir/doctor/1614/دکتر-حمید-رضا-شهبازی/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-رضا-شهبازی-1614.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-حمید-رضا-شهبازی-1614.jpg
تهران تهران شهرک غرب - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان- بیمارستان آتیه - طبقه منفی یک - درمانگاه دکتر سود بخش
اطلاعات مطب دکتر حمید رضا شهبازی
خدمات در این مرکز
جراحی صدمات و ضایعات دست و اندام فوقانی ، جراحی ناهنجاری های مادرزادی دست و اندام فوقانی ، جراحی اعصاب اندام فوقانی و اندام تحتانی ، دست و پا ، شکستگی های دست و جراحی فلج های دست و پا ، بازسازی انگشتان قطع شده دست و پیوند اندام فوقانی ، جراحی سوختگی های د

آدرس مطب دکتر حمید رضا شهبازی

تهران - شهرک غرب - تقاطع بلوار فرحزادی و شهید دادمان- بیمارستان آتیه - طبقه منفی یک - درمانگاه دکتر سود بخش
تلفن مرکز
02188580049 - 02188580048
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط