دکتر ندا معین

عمومی عمومی

دکتر ندا معین http://drdr.ir/doctor/1620/دکتر-ندا-معین/ http://drdr.ir/doctor/1620/دکتر-ندا-معین/ 59312 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ 07132309977
فارس فارس خیابان ملاصدرا- کوچه 7 - ساختمان صبا - طبقه دو- واحد یک
اطلاعات مطب دکتر ندا معین

آدرس مطب دکتر ندا معین

شیراز - خیابان ملاصدرا- کوچه 7 - ساختمان صبا - طبقه دو- واحد یک
تلفن مرکز
07132309977
بیمه های طرف قرارداد
5 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
تامین اجتماعی(خاص)
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
پزشکان مرتبط