دکتر عبدالحسین پاک

متخصص دندانپزشک

دکتر عبدالحسین پاک http://drdr.ir/doctor/1630/دکتر-عبدالحسین-پاک/ http://drdr.ir/doctor/1630/دکتر-عبدالحسین-پاک/ 11243 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان بهشتی - نبش خیابان سرافراز - ساختمان پزشکی - طبقه 1
اطلاعات مطب دکتر عبدالحسین پاک

آدرس مطب دکتر عبدالحسین پاک

تهران - خیابان بهشتی - نبش خیابان سرافراز - ساختمان پزشکی - طبقه 1
تلفن مرکز
02188735955
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط