دکتر رقیه اکبری

دکتر رقیه اکبری

فوق تخصص کلیه (نفرولوژی)

دکتر رقیه اکبری http://drdr.ir/doctor/16380/دکتر-رقیه-اکبری/ http://drdr.ir/doctor/16380/دکتر-رقیه-اکبری/ 73604 http://drdr.ir/images/site/دکتر-رقیه-اکبری-16380.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رقیه-اکبری-16380.jpg
مازندران مازندران کشوری، کوچه کوثر، سرداران 2، ساختمان پزشکان روجین

بیوگرافی دکتر رقیه اکبری

عضو انجمن بین المللی ISN
عضو انجمن کلیه و دیالیز اروپا
دارنده گواهینامه CRRT از استرالیا

آیا از قبل توسط دکتر رقیه اکبری ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رقیه اکبری
60 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب
خدمات در این مرکز
فشار خون
دیالیز و پیوند کلیه

آدرس مطب دکتر رقیه اکبری

بابل - کشوری، کوچه کوثر، سرداران 2، ساختمان پزشکان روجین
تلفن مرکز
0113XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط