دکتر شاهین سعیدی

عمومی

دکتر شاهین سعیدی http://drdr.ir/doctor/16402/دکتر-شاهین-سعیدی/ http://drdr.ir/doctor/16402/دکتر-شاهین-سعیدی/ 50254 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران اکباتان بیمه 2، نبش کوپه 16، درمانگاه شاهین
اطلاعات مطب دکتر شاهین سعیدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر شاهین سعیدی

تهران - اکباتان بیمه 2، نبش کوپه 16، درمانگاه شاهین
تلفن مرکز
0214XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)