دکتر نفیسه نعیم آبادی

کاردرمانی (طب کار)

دکتر نفیسه نعیم آبادی http://drdr.ir/doctor/1655/دکتر-نفیسه-نعیم-آبادی/ http://drdr.ir/doctor/1655/دکتر-نفیسه-نعیم-آبادی/ 143620 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ نفیسه نعیم آبادی، دکتر نعیم آبادی، دکتر نفیسه نعیم آبادی، متخصص کاردرمانی اهواز، متخصص طب کار اهواز
خوزستان خوزستان میدان شهید بندر (چهار شیر)، پشت بانک صادرات، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان اول، پلاک ۷
اطلاعات مطب دکتر نفیسه نعیم آبادی

آدرس مطب دکتر نفیسه نعیم آبادی

اهواز - میدان شهید بندر (چهار شیر)، پشت بانک صادرات، خیابان ۱۷ شهریور، خیابان اول، پلاک ۷
تلفن مرکز
06134491511
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
پزشکان مرتبط