دکتر آموزش دکتردکتر

آموزش دکتردکتر

کارشناس مدیریت امور بهداشتی

آموزش دکتردکتر http://drdr.ir/doctor/1674/آموزش-دکتردکتر/ http://drdr.ir/doctor/1674/آموزش-دکتردکتر/ 9875 http://drdr.ir/images/site/آموزش-دکتردکتر-1674.png http://drdr.ir/images/site/آموزش-دکتردکتر-1674.png 02142198030
تهران تهران میدان ونک
اطلاعات آموزش دکتردکتر
15 دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مرکز

تهران - میدان ونک
تلفن مرکز
02142198000
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
3 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
بیمه آتیه سازان حافظ
بیمه پاسارگاد