دکتر کلینیک دندان پزشکی صدف

متخصص دندانپزشک

دکتر کلینیک دندان پزشکی صدف http://drdr.ir/doctor/1676/دکتر-کلینیک-دندان-پزشکی-صدف/ http://drdr.ir/doctor/1676/دکتر-کلینیک-دندان-پزشکی-صدف/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران کارگر شمالی - بالاتر از پمپ بنزین امیر آباد - نبش کوچه اردهال - پلاک 1
اطلاعات مطب دکتر کلینیک دندان پزشکی صدف

آدرس مطب کلینیک دندان پزشکی صدف

تهران - کارگر شمالی - بالاتر از پمپ بنزین امیر آباد - نبش کوچه اردهال - پلاک 1
تلفن مرکز
02188026290 - 02188026329
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط