دکتر مرکز فوق تخصصی نوین دیدگان

فوق تخصص چشم

دکتر مرکز فوق تخصصی نوین دیدگان http://drdr.ir/doctor/1685/دکتر-مرکز-فوق-تخصصی-نوین-دیدگان/ http://drdr.ir/doctor/1685/دکتر-مرکز-فوق-تخصصی-نوین-دیدگان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ مرکز نوین دیدگان، مرکز چشم نوین، مرکز چشم نوین دیدگان، مرکز تخصصی چشم نوین دیدگان، مرکز فوق تخصصی چشم نوین دیدگان،
تهران تهران خیابان وزرا - کوچه 1
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط مرکز فوق تخصصی نوین دیدگان ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرکز فوق تخصصی نوین دیدگان
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب مرکز فوق تخصصی نوین دیدگان

تهران - خیابان وزرا - کوچه 1
تلفن مرکز
0218XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
آدرس روی نقشه