دکتر اکبر غفاری

متخصص دندانپزشک

دکتر اکبر غفاری http://drdr.ir/doctor/1697/دکتر-اکبر-غفاری/ http://drdr.ir/doctor/1697/دکتر-اکبر-غفاری/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان وزرا - نبش خیابان 15 - ساختمان پارک کلینیک
اطلاعات مطب دکتر اکبر غفاری

آدرس مطب دکتر اکبر غفاری

تهران - خیابان وزرا - نبش خیابان 15 - ساختمان پارک کلینیک
تلفن مرکز
02188722432
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط