دکتر رویا قمی میبدی

دکتر رویا قمی میبدی

متخصص داخلی
دکتر رویا قمی میبدی http://drdr.ir/doctor/17/دکتر-رویا-قمی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/17/دکتر-رویا-قمی-میبدی/ 33290 http://drdr.ir/images/site/دکتر-رویا-قمی-میبدی-17.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رویا-قمی-میبدی-17.jpg رویا قمی، دکتر رویا قمی، دکتر قمی، متخصص پوس ومو، متخصص زیبایی، متخصص پوست و مو و زیبایی یزد،
تهران تهران میدان با هنر، خیابان با هنر، بیمارستان شهید دکتر باهنر(بیمارستان فرهنگیان)
آیا از قبل توسط دکتر رویا قمی میبدی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر رویا قمی میبدی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر رویا قمی میبدی

تهران - میدان با هنر، خیابان با هنر، بیمارستان شهید دکتر باهنر(بیمارستان فرهنگیان)
تلفن مرکز
0913XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
ایران
پزشکان مرتبط