فیلترها
دکتر رویا قمی میبدی

دکتر رویا قمی میبدی

متخصص پوست ، مو و زیبایی

اطلاعات مطب دکتر رویا قمی میبدی

آدرس مطب دکتر رویا قمی میبدی

یزد - بلوار طالقانی - بالاتر از آزمایشگاه مرکزی - نرسیده به بیمه ایران
تلفن مرکز
03512548543
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
آدرس - رویا قمی میبدی
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
ایران
پزشکان مرتبط