دکتر رویا قمی میبدی

دکتر رویا قمی میبدی

متخصص عمومی

دکتر رویا قمی میبدی http://drdr.ir/doctor/17/دکتر-رویا-قمی-میبدی/ http://drdr.ir/doctor/17/دکتر-رویا-قمی-میبدی/ 33290 http://drdr.ir/images/site/دکتر-رویا-قمی-میبدی-17.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-رویا-قمی-میبدی-17.jpg رویا قمی، دکتر رویا قمی، دکتر قمی، متخصص پوس ومو، متخصص زیبایی، متخصص پوست و مو و زیبایی یزد،
یزد یزد بلوار طالقانی - بالاتر از آزمایشگاه مرکزی - نرسیده به بیمه ایران
اطلاعات مطب دکتر رویا قمی میبدی

آدرس مطب دکتر رویا قمی میبدی

یزد - بلوار طالقانی - بالاتر از آزمایشگاه مرکزی - نرسیده به بیمه ایران
تلفن مرکز
03512548543
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
ایران
پزشکان مرتبط