فیلترها
دکتر رویا قمی میبدی

دکتر رویا قمی میبدی

متخصص پوست ، مو و زیبایی

اطلاعات مطب دکتر رویا قمی میبدی

آدرس مطب دکتر رویا قمی میبدی

یزد - بلوار طالقانی - بالاتر از آزمایشگاه مرکزی - نرسیده به بیمه ایران
تلفن مرکز
03512548543
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
11 بیمه طرف قرارداد
تامین اجتماعی
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
خدمات درمانی(خویش فرما-ایرانیان-سلامت)
سنگ اهن 100
سنگ اهن 95
سنگ اهن 90
سنگ اهن 85
سنگ اهن 80
سنگ اهن 75
ایران
پزشکان مرتبط