درمانگاه هامون

عمومی عمومی

دکتر لاله عباسی
درمانگاه هامون http://drdr.ir/doctor/1700/درمانگاه-هامون/ http://drdr.ir/doctor/1700/درمانگاه-هامون/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ هامون، درمانگاه هامون، درمانگاه خیابان شریعتی، متخصص زنان، متخصص قلب، پزشک عمومی، جراحی سرپایی
تهران تهران خیابان شریعتی - پایین تر از ایستگاه مترو شریعتی - خیابان فلسفی - پلاک 1
اطلاعات درمانگاه هامون

آدرس مرکز

تهران - خیابان شریعتی - پایین تر از ایستگاه مترو شریعتی - خیابان فلسفی - پلاک 1
تلفن مرکز
02122253470
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط