دکتر مرتضی کاظم پور مفرد

فوق تخصص درد

دکتر مرتضی کاظم پور مفرد http://drdr.ir/doctor/17125/دکتر-مرتضی-کاظم-پور-مفرد/ http://drdr.ir/doctor/17125/دکتر-مرتضی-کاظم-پور-مفرد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فاطمی غربی
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر مرتضی کاظم پور مفرد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر مرتضی کاظم پور مفرد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر مرتضی کاظم پور مفرد

تهران - فاطمی غربی
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)