دکتر صدیقه قائمی

متخصص کودکان

دکتر صدیقه قائمی http://drdr.ir/doctor/17171/دکتر-صدیقه-قائمی/ http://drdr.ir/doctor/17171/دکتر-صدیقه-قائمی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان آمادگاه، مقابل داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر صدیقه قائمی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر صدیقه قائمی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر صدیقه قائمی

اصفهان - خیابان آمادگاه، مقابل داروخانه سپاهان، ساختمان اطبا
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)