دکتر فخری نوائی

متخصص کودکان

دکتر فخری نوائی http://drdr.ir/doctor/17179/دکتر-فخری-نوائی/ http://drdr.ir/doctor/17179/دکتر-فخری-نوائی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان فـردوسی،خیابان شهیدموحدیان، ساختمان نگین، طبقه همکف
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فخری نوائی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فخری نوائی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فخری نوائی

اصفهان - خیابان فـردوسی،خیابان شهیدموحدیان، ساختمان نگین، طبقه همکف
تلفن مرکز
0313XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)