دکتر دندانپزشکی و دندانسازی خیریه

متخصص دندانپزشک

دکتر دندانپزشکی و دندانسازی خیریه http://drdr.ir/doctor/1719/دکتر-دندانپزشکی-دندانسازی-خیریه/ http://drdr.ir/doctor/1719/دکتر-دندانپزشکی-دندانسازی-خیریه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - ابتدای کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - مجتمع اداری شیری - طبقه 3 - واحد 12 - مطب خیریه
اطلاعات مطب دکتر دندانپزشکی و دندانسازی خیریه

آدرس مطب دندانپزشکی و دندانسازی خیریه

تهران - فلکه دوم صادقیه - ابتدای کاشانی - جنب درمانگاه ابن سینا - مجتمع اداری شیری - طبقه 3 - واحد 12 - مطب خیریه
تلفن مرکز
02144098966
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط