دکتر محمد اسماعیل اکبری

دکتر محمد اسماعیل اکبری

متخصص جراح عمومی

دکتر محمد اسماعیل اکبری http://drdr.ir/doctor/1738/دکتر-محمد-اسماعیل-اکبری/ http://drdr.ir/doctor/1738/دکتر-محمد-اسماعیل-اکبری/ 0 http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-اسماعیل-اکبری-1738.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-محمد-اسماعیل-اکبری-1738.jpg محمد اسماعیل اکبری، محمد اکبری، اسماعیل اکبری، دکتر محمد اسماعیل اکبری، دکتر اسماعیل اکبری، دکتر محمد اکبری، متخصص جراح عمومی تهران، جراح عمومی تهران،
تهران تهران تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه 36

بیوگرافی دکتر محمد اسماعیل اکبری

پرفسور محمداسماعيل اكبري فرزند غلامحسن متولد شهريور 1329 شهرستان تويسركان استان همدان سمتهاي فعلي: - استاد تمام كرسي جراحي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي - رئيس مركز تحقيقات سرطان - رئيس مرکز جامع کنترل سرطان - رئيس مركزCOACH – Institute” “ - موسس و رئيس انجمن علمي آموزش پزشكي ايران - مدير مسئول مجله انگليسي زبان بين المللی Iranian Journal of CANCER Prevention” “ - رئيس انجمن "جهان بدون دخانيات" - مشاور علمي بنياد معظم پانزده خرداد(تحت نظارت مقام معظم رهبري) - عضو بردهاي تخصصي دوره هاي آموزشي پژوهشي: - متخصص جراحي عمومی - فوق تخصص جراحي غدد وسرطان از دانشگاه جانزهابكينز آمريكا، - فلوشيپ جراحي قفسه صدري، - فلوشيپ جراحي ترميمي. - طي بيش از 14 دوره آموزشي مديريت در نقاط مختلف دنيا. - مسئول راه اندازي و مدرس بيش از يكصد كارگاه آموزشي براي اساتيد دانشگاههاي مختلف جهت ارتقاء كيفي آموزش و پژوهش در سراسر كشور. - بنيانگذار و مجري آموزش پزشكي جامعه نگر در جمهوري اسلامي ايران. - ... مسئوليت هاي اجتماعي: - عضو مؤسس انجمن علمي وديني جوانان تويسركان از سال 1344 شمسي تا پيروزي انقلاب(اعضاي اين انجمن اغلب از مسئولين قابل اعتماد نظام جمهوري اسلامي هستند) - عضو مؤسس انجمن اسلامي پزشكان دانشگاه اصفهان. - عضو انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اصفهان قبل و بعد از پيروزي انقلاب. - عضو جامعه جراحان ايران و آمريكا. - مشاور سازمان جهاني بهداشت(WHO) - ... مسئوليت هاي اجرايي گذشته و افتخارات: - معاون وزير بهداشت، درمان وآموزش پزشكي(4سال معاون سلامت) (8 سال) - مشاور وزير ومسئول آموزش پزشكي جامعه نگر(2 سال) - رئيس دانشگاه علوم پزشكي استان اصفهان (4 سال) - بنيانگذار ومسئول ستاد پشتيباني جنگ استان اصفهان(سالها بعد از اين ستاد در سراسر كشور الگوبرداري شد) ( 8 سال) - مديرعامل سازمان منطقه اي بهداري استان اصفهان (2 سال) - مدير درمان استان اصفهان ورياست بيمارستان دكتر شريعتي (2 سال) - معاون دانشكده پزشكي ومشاور رئيس دانشگاه اصفهان (2 سال) - مديرعامل سازمان انتقال خون (8 سال) - رئيس كميته پژوهشهاي باليني كشور. - عضو شوراي عالي سياستگذاري آموزش پزشكي. - مدير نمونه استان اصفهان (چندين بار) - بيش از 31.5 ماه حضور در جبهه هاي جنگي - مدير نمونه جنگ در سراسر كشور (2 بار) - معرفي به عنوان چهره فرهيخته استان همدان - ... عضو هيات ممتحنه بورد تخصص: • جراحي عمومي • پزشكي اجتماعي • آموزش پزشكي • مديريت خدمات بهداشتي درماني عضو هيات امناء دانشگاههاي: • اصفهان • همدان انتشارات علمی : - بيش از 300 مقاله علمي، مديريتي در مجلات معتبر داخلي وخارج از كشور از ايشان به چاپ رسيده است. - تدوين 12 كتاب علمي ومديريتي. - ترجمه 5 كتاب علمي ومديريتي. - در حال حاضر مجري 5طرح بزرگ تحقيقاتي ملي وعلمي هستند.

اطلاعات مطب دکتر محمد اسماعیل اکبری

آدرس مطب دکتر محمد اسماعیل اکبری

تهران - تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از پارک ساعی - کوچه 36
تلفن مرکز
02188781579-82
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط