دکتر سیدحسن طاوسی

دکتر سیدحسن طاوسی

فلوشیپ جراحی سوختگی وترمیمی

دکتر سیدحسن طاوسی http://drdr.ir/doctor/1759/دکتر-سیدحسن-طاوسی/ http://drdr.ir/doctor/1759/دکتر-سیدحسن-طاوسی/ 52548 http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدحسن-طاوسی-1759.jpg http://drdr.ir/images/site/دکتر-سیدحسن-طاوسی-1759.jpg
خراسان رضوی خراسان رضوی بیمارستان امام رضا - کلینیک سوختگی و ترمیمی
اطلاعات مطب دکتر سیدحسن طاوسی

آدرس مطب دکتر سیدحسن طاوسی

مشهد - بیمارستان امام رضا - کلینیک سوختگی و ترمیمی
تلفن مرکز
05138543033 - 05138022000
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
شنبــه، دوشنبه، چهارشنبه
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط