دکتر باقر جعفری

دکترا عمومی

دکتر باقر جعفری http://drdr.ir/doctor/1763/دکتر-باقر-جعفری/ http://drdr.ir/doctor/1763/دکتر-باقر-جعفری/ 47157 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
خراسان جنوبی خراسان جنوبی طبس - خیابان امام - جنب بانک ملت
اطلاعات مطب دکتر باقر جعفری

آدرس مطب دکتر باقر جعفری

طبس - طبس - خیابان امام - جنب بانک ملت
تلفن مرکز
٠٥٦٣٢٨٣٢٨٩٥
آدرس روی نقشه
بیمه های طرف قرارداد
8 بیمه طرف قرارداد
خدمات درمانی(کارمند دولت)
خدمات درمانی(سایر اقشار)
نیروهای مسلح(عادی)
نیروهای مسلح(جانباز)
بانک صادرات
بانک کشاورزی
ایران
بیمه دی
پزشکان مرتبط