دکتر محمدرضا رازقی نژاد

متخصص چشم

دکتر محمدرضا رازقی نژاد http://drdr.ir/doctor/17637/دکتر-محمدرضا-رازقی-نژاد/ http://drdr.ir/doctor/17637/دکتر-محمدرضا-رازقی-نژاد/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
فارس فارس خیابان خلیلی، بیمارستان خلیلی
آیا از قبل توسط دکتر محمدرضا رازقی نژاد ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا رازقی نژاد
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمدرضا رازقی نژاد

شیراز - خیابان خلیلی، بیمارستان خلیلی
تلفن مرکز
0713XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن) 
پزشکان مرتبط