دکتر فریده خدابنده

متخصص پزشکی قانونی

دکتر فریده خدابنده http://drdr.ir/doctor/18255/دکتر-فریده-خدابنده/ http://drdr.ir/doctor/18255/دکتر-فریده-خدابنده/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
اصفهان اصفهان خیابان صاحب الزمان، بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر فریده خدابنده ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر فریده خدابنده
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر فریده خدابنده

شهرضا - خیابان صاحب الزمان، بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهرضا
تلفن مرکز
 031XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)