مرکز درمان سو مصرف مواد مخدر یزدان پاک

مشاور پزشکی اجتماعی

مرکز درمان سو مصرف مواد مخدر یزدان پاک http://drdr.ir/doctor/1827/مرکز-درمان-سو-مصرف-مواد-مخدر-یزدان-پاک/ http://drdr.ir/doctor/1827/مرکز-درمان-سو-مصرف-مواد-مخدر-یزدان-پاک/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران میدان پونک - خیابان میرزا بابایی
اطلاعات مرکز درمان سو مصرف مواد مخدر یزدان پاک

آدرس مرکز

تهران - میدان پونک - خیابان میرزا بابایی
تلفن مرکز
02144442078
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط