دکتر محمد خدمتی گیلاوندانی

متخصص پزشکی قانونی

دکتر محمد خدمتی گیلاوندانی http://drdr.ir/doctor/18278/دکتر-محمد-خدمتی-گیلاوندانی/ http://drdr.ir/doctor/18278/دکتر-محمد-خدمتی-گیلاوندانی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بیمارستان شرکت نفت
پزشکان مرتبط
آیا از قبل توسط دکتر محمد خدمتی گیلاوندانی ویزیت شده اید؟
اطلاعات مطب دکتر محمد خدمتی گیلاوندانی
40 دقیقه دقیقه میانگین زمان انتظار در مطب

آدرس مطب دکتر محمد خدمتی گیلاوندانی

تهران - خیابان حافظ، خیابان سرهنگ سخایی، بیمارستان شرکت نفت
تلفن مرکز
0216XXXXXXX
 (نمایش کامل تلفن)