دکتر مجید نقیب زاده مشایخ

متخصص قلب و عروق

دکتر مجید نقیب زاده مشایخ http://drdr.ir/doctor/1834/دکتر-مجید-نقیب-زاده-مشایخ/ http://drdr.ir/doctor/1834/دکتر-مجید-نقیب-زاده-مشایخ/ 21127 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/ متخصص قلب و عروق ، فلوشیپ ، اینترونشنال کاردیولوژی
تهران تهران قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - ساختمان پزشکان 183
اطلاعات مطب دکتر مجید نقیب زاده مشایخ

آدرس مطب دکتر مجید نقیب زاده مشایخ

تهران - قائم مقام فراهانی - بالاتر از بیمارستان تهران کلینیک - ساختمان پزشکان 183
تلفن مرکز
02188735457
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط