مرکز تصویر برداری پزشکی آرین

متخصص تصویر برداری (رادیولوژی)

مرکز تصویر برداری پزشکی آرین http://drdr.ir/doctor/1854/مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-آرین/ http://drdr.ir/doctor/1854/مرکز-تصویر-برداری-پزشکی-آرین/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوبی آیت اله کاشانی - پشت بیمارستان ابن سینا - خیابان اعتمادیان - پلاک42
اطلاعات مرکز تصویر برداری پزشکی آرین

آدرس مرکز

تهران - فلکه دوم صادقیه - ضلع جنوبی آیت اله کاشانی - پشت بیمارستان ابن سینا - خیابان اعتمادیان - پلاک42
تلفن مرکز
02145861
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط