دکتر سهیلا گلستانه

دندانپزشک

دکتر سهیلا گلستانه http://drdr.ir/doctor/1855/دکتر-سهیلا-گلستانه/ http://drdr.ir/doctor/1855/دکتر-سهیلا-گلستانه/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خیابان موسی وند
اطلاعات مطب دکتر سهیلا گلستانه

آدرس مطب دکتر سهیلا گلستانه

تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خیابان موسی وند
تلفن مرکز
02122234309
روزهای کاری مرکز
شیفت های کاری
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط