دکتر محمد حسن خوشنویسان

متخصص بیماری های استخوان، مفاصل، شکسته بندی، اعصاب محیطی

دکتر محمد حسن خوشنویسان http://drdr.ir/doctor/1857/دکتر-محمد-حسن-خوشنویسان/ http://drdr.ir/doctor/1857/دکتر-محمد-حسن-خوشنویسان/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خیابان موسیوند - چهارراه دانشگاه (به سمت بالا، چهارراه اسدی) - تقاطع خیابان امیر حسین کریمی و برادران سلیمانی (حکمت سابق) - ساختمان پزشکان 155 -واحد3
اطلاعات مطب دکتر محمد حسن خوشنویسان

آدرس مطب دکتر محمد حسن خوشنویسان

تهران - خیابان شریعتی - نرسیده به میدان قدس - خیابان موسیوند - چهارراه دانشگاه (به سمت بالا، چهارراه اسدی) - تقاطع خیابان امیر حسین کریمی و برادران سلیمانی (حکمت سابق) - ساختمان پزشکان 155 -واحد3
تلفن مرکز
02122218293
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط