دکتر محمدرضا لاجوردی

متخصص داخلی

دکتر محمدرضا لاجوردی http://drdr.ir/doctor/1858/دکتر-محمدرضا-لاجوردی/ http://drdr.ir/doctor/1858/دکتر-محمدرضا-لاجوردی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران باهنر (نیاوران) - خیابان منظریه ۱ - بیمارستان فرهنگیان (باهنر)
اطلاعات مطب دکتر محمدرضا لاجوردی

آدرس مطب دکتر محمدرضا لاجوردی

تهران - باهنر (نیاوران) - خیابان منظریه ۱ - بیمارستان فرهنگیان (باهنر)
تلفن مرکز
021۲۲۲۸۷۳۸۵
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط