دکتر نازلی مجتهدی

متخصص دندانپزشک

دکتر نازلی مجتهدی http://drdr.ir/doctor/1860/دکتر-نازلی-مجتهدی/ http://drdr.ir/doctor/1860/دکتر-نازلی-مجتهدی/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان شریعتی - پل رومی - خیابان برادران واعظی (اسدی) - پلاک 261 - ساختمان پزشکان
اطلاعات مطب دکتر نازلی مجتهدی

آدرس مطب دکتر نازلی مجتهدی

تهران - خیابان شریعتی - پل رومی - خیابان برادران واعظی (اسدی) - پلاک 261 - ساختمان پزشکان
تلفن مرکز
02122236145 - 02122231696
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط