دکتر مهرداد خوشخط

متخصص دندانپزشک

دکتر مهرداد خوشخط http://drdr.ir/doctor/1867/دکتر-مهرداد-خوشخط/ http://drdr.ir/doctor/1867/دکتر-مهرداد-خوشخط/ 0 http://drdr.ir/images/site/ http://drdr.ir/images/site/
تهران تهران خیابان ولیعصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان 2000 - طبقه دوم
اطلاعات مطب دکتر مهرداد خوشخط

آدرس مطب دکتر مهرداد خوشخط

تهران - خیابان ولیعصر - روبروی بیمارستان دی - ساختمان پزشکان 2000 - طبقه دوم
تلفن مرکز
02188794093
آدرس روی نقشه
پزشکان مرتبط